Nalatenschap schenking

Nalaten en bijdragen aan de toekomst

Bijdragen aan de toekomst middels een nalatenschap. Hoewel wij begrijpen dat het lastig kan zijn om na te denken over de kwetsbaarheid van het leven, scheelt het voor de familie, uw geliefden en/of nabestaanden enorm wanneer u tijdig heeft nagedacht over uw nalatenschap.

Uiteraard is het tevens mogelijk om liefdadigheid organisaties op te nemen in uw testament. Zo bent u er zeker van dat uw nalatenschap naar een doel gaat dat uzelf een warm hart toedraagt.

Het opstellen van een testament kan bij een notaris. Een handgeschreven document waarin u de details van uw erfenis aangeeft met handtekening en datum is echter ook rechtsgeldig. Een belangrijke voorwaarde is dat dit document bij uw notaris in bewaring worden gegeven.


Nalatenschap

U kunt van grote betekenis zijn door onze stichting te steunen. Dat kan middels het nalaten van een legaat of door de stichting op te nemen als (mede)erfgename.

  • U kunt Stichting De Knuffelkonijntjes een legaat nalaten

Legaat nalaten : mogelijkheid is een legaat op te nemen in uw testament hiermee kunt u een bedrag aan onze stichting schenken zonder dat u de stichting hoeft te benoemen als erfgenaam

  • Stichting De Knuffelkonijntjes opnemen als (mede)erfgenaam.

Ook kunt u Stichting De Knuffelkonijntjes opnemen als (mede) erfgename en op deze manier een vast percentage van uw erfenis aan onze stichting schenken.


Nalatenschap belastingvrij

Dankzij onze ANBI-status is er geen erfbelasting verschuldigd.
Mocht u over een nalatenschap willen spreken of heeft u hierover vragen, dan maken wij graag een afspraak met u.

Neem voor meer informatie gerust contact op met ons op

Stichting De knuffelkonijntjes
Rene te Wierik
Luzacware 22
8014 PG Zwolle
06-38901269
info@stichtingdeknuffelkonijntjes.nl

U kunt uiteraard ook contact opnemen met onze financieel adviseur.

AA&F Belasting adviseurs
T.a.v J .Nijmeijer ( RB)
Klapperdijk 19a
8191 AC Wapenveld
038-4479789
wapenveld@aa-f.nl